Контрол на качеството и произведената енергия от фотоволтаични системи


Контрол на качеството и произведената енергия от фотоволтаични системи, свързани с мрежата за ниско напрежение. Фотоволтаичният (PV) пазар се развива драматично от тясна ниша към широко приложение. Програмата "1000000 покрива" на европейската комисия...
 

Анализ на свободния електроенергиен пазар pro

19 юли 2017
·
26
·
5,585
·
9
·
20.00 лв.

Електроенергетиката е основен инфраструктурен сектор, които доставят електричество и топлина за всички други сектори на икономиката. С консумацията на енергия е пряко свързанаис равнището на социално-икономическото развитие и общата дейност всеки човек...
 

Хидроенергийни системи и съоражения pro


Бруто пад, нето пад, специфични обороти, Характеристики. Материала е писан по книгата на В. Геров - Водни турбини....
 

Вятърни енергийни системи и паркове pro


История на вятърната енергия, подробно обяснение на частите на вятърните турбини. Информация за Бруш, Поул Ля Кор, Пълмър Пътнам...
 

Проектиране и избор на електродвигател на количка на мостов кран pro

27 май 2018
·
12
·
868
·
40.00 лв.

Крановете са един от най-разпространените подемно-транспортни агрегати с общопромишлено предназначение. Представляват съчетание на подемни механирзми с механизми за преместване, при което могат да извършват товарно-разтоварни технологични и монтажни...
 

Основни механични изчисления на стълб за електропроводи pro


Методика за механично оразмеряване на стълб за елктропреносната мрежа...
 

Определяне натоварването на верижна контактна мрежа pro

16 юли 2018
·
44
·
7,083
·
5
·
30.00 лв.

Контактната мрежа представлява специална електропреносна мрежа, която има за задача да пренесе електрическата енергия от тяговите подстанции до електрическия подвижен състав и да му я предаде чрез непосредствен контакт с неговия токоприемник...
 

Проектиране на асинхронно задвижванe за електромобил pro

17 юли 2018
·
62
·
6,337
·
8
·
20.00 лв.

Захранваните от акумулаторни батерии електрически задвижвания са използвани в мобилните транспортни средства още в края на 19-ти век. Този тип задвижвания бързо набират популярност и прогрес, като инженерната мисъл...
 

Модернизация на тягова подстанция pro

17 юли 2018
·
73
·
5,179
·
4
·
50.00 лв.

Дипломната работа е оценена с Отличен за изработка и е изключително приложима...
 

Оценка на потенциала за добив на електроенергия от слънцето pro

17 юли 2018
·
11
·
1,898
·
2
·
3.00 лв.

Човекът и неговите нужди в модерния свят са го тласнали към една зависимост, за която едва ли си дава сметка, а именно нуждата му към електроенергия. Тази зависимост е свързана с машините и апаратите, които ние изобретихме за да ни отменят в различни...